top of page
Alku
Driving

Käytännön ajoarvio

Käytännön ajoarvio on tarkoitettu lääkäreille päätöksenteon tueksi potilaan ajoterveyden arvioinnissa. Etenkin tilanteissa joissa liikutaan tutkimustulosten osalta raja-arvoissa ja herää huoli potilaan ajoterveydestä, voidaan käytännön ajokykyarviolla saada lisätietoa päätöksentekoon. Käytännön ajoarvio tehdään aina normaalissa liikennetilanteessa arviota varten varustellulla ajoneuvolla.

Mikäli asiakkaalla on mukanaan lääkärin antama saate tai sairaskertomus, pystymme räätälöimään arvioinnin asiakkaan toimintakyvyn muutosta mittaavaksi. Arvioinnin ajotapahtuma tallennetaan, jolloin lausuntoa tehtäessä voidaan palata liikennetapahtumiin ja tutkittavan toimintaan. Tallenteita ei säilytetä lausunnon teon jälkeen, vaan ne poistetaan. Lausunto arviosta lähetetään hoitavalle lääkärille ja kertyneiden tietojen pohjalta lääkäri pystyy tekemään kokonaisarvion potilaan ajoterveydentilasta ja ohjaamaan potilasta jatkotoimenpiteiden osalta.

Milloin on syytä teettää potilaalle käytännön ajoarvio?

Potilaan ajoterveydestä on viimeistään huolestuttava silloin, kun arjen selviytymisessä alkaa esiintymään tai on jo ollut ongelmaa. Ajoterveyden osalta ajokykyä heikentäviä tekijöitä ovat mm.:

 • Muistisairaudet

 • Neurologiset sairaudet

 • Keuhkosairaudet

 • Uniapnea

 • Erilaiset tapaturmat (työtapaturmat, liikenneonnettomuudet, yms.)

 • Päihteiden liikakäyttö

 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

 • Diabetes (huonolla hoitotasapainolla, sekä/tai liitännäissairaudet)

 • Näkökyvyn häiriöt

Ajonarviointi voi tulla kyseeseen jo ennen ajokortin suorittamista, jos potilaalla on:

 • Kehityksellisiä häiriöitä

 • Liikuntarajoitteita

Hyödyt

 • Lääkäri saa käytännön ajoarviosta lausunnon oman päätöksentekonsa tueksi.

 • Ulkopuolinen arviointi on potilassuhteen kannalta puolueeton.

 • Arvioinnin tuloksella voidaan paremmin perustella toimintakyvyn muutoksien vaikutusta ajamiseen.

 • Näin voidaan varmistaa turvallinen liikenneympäristö kaikille, myös asiakkaalle.

Ennen arviota

 • Lääkäri kirjoittaa saatteen arvioon (lääkäriä askarruttavat seikat)

 • Asiakas ottaa yhteyttä meihin ja sopii ajan käytännön ajoarvioon

Käytännön ajoarvio

 • Asiakas luovuttaa lääkärin saatteen arvioon tullessaan

 • Arviointi ajetaan joko manuaali tai automaattivaihteisella autolla, riippuen siitä mihin asiakas on tottunut normaali arjessaan

 • Pääsääntöisesti arviointi ajetaan asiakkaalle tutussa lähiympäristössä (tai vastaavassa)

 • Ajon aikana arvioimme tutkittavan toimintakyvyn muutosten vaikutusta hänen toimintaansa liikenteessä

Arvioinnin jälkeen

 • Kirjoitamme lausunnon ajon aikana esiin tulleiden tilanteiden perusteella ja arvion siitä, mistä nämä tilanteet ovat johtuneet

 • Lausunto lähetetään lääkärille sekä asiakkaalle

 • Lääkäri tekee kokonaisarvion lausunnon perusteella potilaan ajoterveyden tilasta ja päättää jatkotoimenpiteistä

Käytännön ajokykyarviointi
Ajolaitekartoitus

Apuhallintalaitekartoitus

Fyysisiä vaikeuksia auton teknisessä hallinnassa voidaan poistaa tai lieventää autoon asennettavilla apuhallintalaitteilla.

 • Käytössämme on automaattivaihteinen henkilöauto, johon voidaan kytkeä käsihallintalaite (kaasu/jarru) kun jalkojen toiminta ei riitä poljinten turvalliseen käyttöön.

 • Polkimista kaasu voidaan siirtää käytettäväksi vasemmalla jalalla kun oikea jalka ei ole toimintakykyinen.

 • Ohjausta helpottamaan voidaan asentaa ns ohjausnuppi joko oikealle tai vasemmalle kädelle ja tarvittaessa vilkut ja kaukovalot ovat käytettävissä ohjausnupista.

Autoa voidaan siis räätälöidä eri tarpeisiin. Apuhallintalaitearviossa tutustutaan apulaitteiden toimintaan harjoitellen niiden käyttöä aluksi vähäliikenteisellä alueella. Arviossa ajetaan myös normaaleissa liikennetilanteissa, jolloin tutkittavan toimintakykyä voidaan arvioida myös muista kuin fyysistä syistä. Arviosta kirjoitetaan lausunto joka lähetetään sekä lääkärille, että asiakkaalle ja sitä voidaan käyttää myös muihin apulaitteisiin liittyviin päätöksiin.

Old Lady
Ajokuntoutus

Ajokuntoutus

Autoon asennettujen apuhallintalaitteiden sujuvaan käyttöön tarvitaan usein ajokuntoutusta. Ajokuntoutus voi tulla myös kyseeseen tilanteissa, joissa sairaus aiheuttaa vaikeuksia ajamiseen ja näitä voidaan kompensoida räätälöidyllä ajokuntoutuksella esim ajotyyliin vaikuttamalla. Tämä saattaa tulla kysymykseen esim lievissä aivotapahtumissa. Muistin, hahmottamisen jne. ongelmia ei voida ajokuntoutuksella parantaa. Kuntoutus voi tulla kysymykseen myös pitkän sairastamisen ja ajotauon jälkeen.

Koulutuspalvelut
0F5A9920.jpg

Koulutuspalvelut

"Liikenneturvallisuus on tärkeä osa elämäämme joka päivä. Merkittävä osa työturvallisuudesta liittyy työmatkoihin ja liikenteessä toimimiseen. Tarjoamme räätälöityjä koulutuksia tarpeidenne mukaan aina luennoista liukasratakoulutuksiin (myös raskas kalusto). Koulutuksiin voidaan liittää ajoharjoittelua ja ne toimivat myös esim. tyky- päivän ohjelmana.

Ennakoivan ajon koulutuksella (6h) voidaan tunnistaa riskejä ja vaikuttaa niihin ennakolta. Koulutus soveltuu yhteisöjen koulutustarpeiden tunnistamiseen ja turvallisuuden jatkokehitykseen.

 

Ennakoivan ajon koulutus perustuu Liikenneturvan Ennakoivan Ajon Koulutukseen (EAK®)

Kysy lisää niin räätälöidään Teille sopiva koulutus

Home: Contact

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos viestistäsi!

bottom of page